0906358114

HOÀNG SƠN HÀ

Contact Us
team member

HOÀNG SƠN HÀ

Tổng Giám Đốc

Đã từng làm việc tại một số công ty nghiên cứu thị trường như Nielsen, Indochina Research.

Hơn 16 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường qua các vị trí FW, QC, Coding, DP, CS Marketing Research định tính và định lượng được sử dụng để xử lý nhiều loại dự án với các phương pháp nghiên cứu khác nhau (FGD, IDIs, IHVs, Tracking, Ad hoc, Sampling, door to door, Booster, CLT test product, CLT link trace, CLT cati, OLT, Mystery shopper, Retail,  Census, Panel, ...) cho các loại sản phẩm khác nhau như thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp & sản phẩm điện và FMCG, Bank, công nghệ, dịch vụ, v.v ...

FACEBOOK/ TWITTER/ YOUTUBE/ GOOGLE/ LINKEDLN

zalo-icon
Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Nghiệp