0906358114

Tư vấn nhãn hiệu

Contact Us

Thương hiệu, Logo độc quyền cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được bảo hộ tại cục sở hữu trí tuệ

Đăng ký thương hiệu, logo độc quyền cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hiện nay là rất quan trọng. Nó đảm bảo cho các nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân được pháp luật bảo hộ.

zalo-icon
Công Ty Nghiên Cứu Thị Trường Chuyên Nghiệp